Onmiddellijke stopzetting alle workshops Boho Atelier

Op bevel van de Politie Gent en Stad Gent moet Boho Atelier vanaf heden, 10 februari 2021 alle workshops stopzetten:Het organiseren van fysieke opleidingen dient met onmiddellijk ingang geschrapt te worden, tot versoepeling van de maatregelen. Dit werd ons gemeld via email van de Politie Stad Gent

Hoe wat verder….geef ons even de tijd om dit nieuws te verteren,Ons excuus voor alle ongemak….

dank voor uw  begrip
Katrien en het Boho team